מהם מקרי הרשלנות הרפואית הנפוצים ביותר בישראל

רשלנות רפואית עשויה ללבוש צורות רבות ותפוצתה היא ביחס לכל טיפול רפואי הניתן על ידי רופא או גורם רפואי אחר. יחד עם זאת, ישנם מספר מקרי רשלנות רפואית הנחשבים יותר נפוצים, הנוגעים בעיקר בתחומי הכשל בזיהוי תופעה גופנית מסוימת אשר הבשילה כתוצאה מכשל זה לחולי, מום ובמקרים מסוימים אף לפטירת המטופל.

 

רשלנות רפואית – ענף ייחודי בדיני הנזיקין

המונח רשלנות רפואית מתייחס להליך בחינת החלטות הניתנות על ידי גורמים רפואיים על פי אמות מידה משפטיות. טיפול הניתן על ידי גורם רפואי, נדרש להתבסס על סטנדרטים מקצועיים ולאחר בירור מעמיק ויסודי. למידע נוסף על הסטנדרטים המקצועיים המצופים מהרופא המטפל, ניתן לפנות אל עו"ד שמואל קשיוב.

לצד החובה המוטלת על הרופא המטפל לנהוג בצורה מקצועית, הוא נדרש להציג בפני המטופל תמונה מלאה של הסכנות בכל הליך רפואי ולקבל את הסכמתו המודעת לכל הליך רפואי המבוצע על גופו. מתן טיפול על יסוד הסכמה הוא אלמנט שחשיבותו אינה פחותה מחשיבות מתן טיפול ברמה גבוהה. אי מילוי חובות אלו, הן הבסיס למקרים הנפוצים של רשלנות רפואית בישראל.

 

כשל בזיהוי סממני חולי

אחד המקרים הבולטים של רשלנות רפואית בישראל הוא כשל בזיהוי סממני חולי מצד הרופא המטפל. הרופא נתפס כמי שנדרש לזהות סממני חולי ולהפנות את המטופל לביצוע בדיקות מסוימות אשר בכוחן לגלות גידולים, שברים ותופעות פנימיות נוספות הדורשות טיפול. במידה שהסיבה להידרדרות מצבו הרפואי של אדם מסוים, היא היעדר זיהוי במועד של חולי גופני, ואי זיהוי חולי זה מקורו בהימנעות הרופא המטפל מעריכת בדיקות אשר היו מאפשרות גילוי מוקדם של חולי זה, ייחשב הרופא המטפל כמי שנהג ברשלנות.

 

מתן טיפול רפואי מזיק

בשונה מכשל בזיהוי סממני חולי, לעיתים הטיפול הרפואי שניתן עשוי להיות טיפול שאין בו צורך. טיפול שכזה, אשר ביצועו גרם נזק למטופל, ייבחן על פי אמות המידה של הפעלת שיקול דעת רפואי סביר. ככל שיתברר כי הרופא המפל לא שעה לסימנים המראים כי הטיפול שניתן על ידו אינו נחוץ, הוא ייחשב שמי שנהג ברשלנות. לצד זאת, ייתכנו מקרים בהם הטיפול הרפואי שניתן אכן היה נחוץ, אך ביצועו היה כושל והוא גרם לנזק. גם במקרה זה, תיבחן התנהלות הרופא בעת מתן הטיפול ויכולתו להימנע מביצוע הטעויות שהביאו לכישלון הטיפול.

 

הולדה בעוולה

מקרה נפוץ נוסף, הוא מקרה ייחודי של כשל בזיהוי סממני חולי, הנוגע לבדיקת העובר בשלב ההיריון. חודשי ההיריון מלווים בביצוע בדיקות רבות שנועדו לבחון האם העובר מתפתח בצורה תקינה והאם קיים סיכוי כי העובר ייוולד עם מום זמני או קבוע. במידה שהרופא המטפל לא איתר כל חשד למום בשלב ההיריון ולאחר לידת העובר התברר כי הוא סובל ממום שהיה ניתן לזיהוי מוקדם, ייחשב הרופא המטפל כמי שנהג ברשלנות. הנזק המיוחס לרופא הוא בעצם הבחירה ללדת תינוק הסובל ממום, שחוסר המודעות אליו היא תולדה של רשלנות הרופא לזהותו בשלב ההיריון.

 

רשלנות רפואית – הרופא אינו חסין מאחריות

הליך רפואי נדרש להיות מקצועי. ההכרה באחריות הרופא לתוצאות הטיפול הניתן על ידו משתרעת על מגוון רחב של טיפולים. אחריותו נוגעת הן לטיפולים שניתנו על ידו ובוצעו בצורה לא מוצלחת והן לטיפולים אשר היו צריכים להינתן על ידו והיו מונעים נזק שהתגבש בשלב מאוחר יותר.

עורך דין רשלנות רפואית

רוצים לפרסם כתבה אצלינו באתר?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.
אהבתם את הכתבה ? שתפו בקליק
באותו נושא