תוצאות 4 תצוגת
יד
צדק וחוק

עבירות אלימות ב 2019

בשנתיים האחרונות מספר עבירות האלימות נמצא בעלייה, לפי הנתונים החלקיים שבידינו יתרחשו מספיק עבירות אלימות ב 2019 שימשיכו את המגמה, לאור העלייה הניכרת בכמות עבירות האלימות, המשטרה ובתי המשפט החלו להתייחס לתופעה בחומרה גבוהה יותר. מהן עבירות האלימות עבירות אלימות כוללות בתוכן עבירות רבות המוגדרות ככאלה בחוק הישראלי, עבירות אלימות מתחילות באלימות קלה יחסית שנגרמות …

איך ניתן לעשות זאת בלוג הצדק והחוק צדק וחוק

Games Workshop or illustration of the risks of violation of the rules of consumer protection

Note: The examples given below about Games Workshop (GW) are intended as illustrations of the legal risks incurred by commercial practices on the edge of legality. I planned to write for some time an article on the law of consumption by illustrating some examples from our daily life. The purpose of consumer law is to …

איך ניתן לעשות זאת בלוג הצדק והחוק צדק וחוק

Trademark law: the protection of the mark

Note: all the articles of law mentioned below are referenced in the Intellectual Property Code. Continuation and end of our articles on trademark law. We will have covered the main themes of intellectual property law; copyright, design rights and trademark law. The owner of a trademark is the one who filed it first. Ownership of a trademark is …